POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym hhosklep pod adresem www.hhosklep.pl, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.


2. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.


3. Każdy użytkownik rejestruje się na stronie dobrowolnie.


4. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny. Tego typu pliki cookies są usuwane z chwilą zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki).


5. Osobną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności ston internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP), gromadzone przez Google Analytics. Dane te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.


6. Podmioty gospodarcze wymienione w punktach 5-7, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.

7. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. 5-7, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

8. Rejestracja jest dobrowolna i wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.


9. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.


10. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, nie mogą dokonywać zakupów.


11. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą sklepu.


12. Każdorazowy kontakt z obsługą sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.


13. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając maila z informacją o rezygnacji.


Ceny i metody płatności:

14. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

15. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) Klient DETALICZNY: systemem płatności PRZELEWY 24 (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych); lub płatność przelewem jak w podpunkcie ,,b,, poniżej.

b) Klient HURTOWY: przelewem na numer konta bankowego

bank ing 94 1050 1461 1000 0090 9393 6996, Andrzej Nowak, ul.Staszica 2/9, 26-120 Bliżyn

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.

16. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.Odstąpienie od umowy (zakupu):

17.1. Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu. Aby to zrobić, pisemnie poinformuj sprzedającego o odstąpieniu.

17.2. Masz obowiązek odesłać towar w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia, a sprzedający w tym samym czasie powinien zwrócić Ci wpłaconą kwotę (cena przedmiotu), może on jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

17.3. Adres dla zwracanego przedmiotu:

OLIKON, ul.Staszica 2/9, 26-120 Bliżyn

Dostawa

18. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

19. Dostawy zamówionych Towarów odbywają się przesyłką podaną podczas skłądania zamówienia.

20. Cena wysyłki oraz ewentualny wybór jej rodzaju wyświetla się podczas składania zamowienia.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. OLIKON jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres email: kontakt@hhosklep.pl.

OLIKON zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Reklamację można składać również drogą elektroniczną na naszej stronie www.hhosklep.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania reklamacji pocztą elektroniczną.

3. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego sklep udziela 30 dniowej gwarancji przedsprzedażnej. Gwarancji posprzedażnej nie udziela.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. OLIKON podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: OLIKON, ul.Staszica 2/9, 26-120 Bliżyn mailowo pod adres kontakt@hhosklep.pl

lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. OLIKON zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLIKON a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLIKON a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OLIKON.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

tel 668 025 447

Dane adresowe: OLIKON, ul.Staszica 2/9, 26-120 Bliżyn, NIP 6631264941